Scroll to top

Opleiding

Wij zijn lid van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL), de wettelijk erkende beroepsvereniging voor logopedisten in Vlaanderen. Maandelijks ontvangen wij van hen het tijdschrift Logopedie en jaarlijks zijn wij aanwezig op het VVL-congres. Zo blijven wij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in ons vakgebied.

Daarnaast zorgen we ervoor dat we ons regelmatig blijven bijscholen binnen onze eigen specialisaties door het bijwonen van cursussen en studiedagen.

SANNE JASSOGNE
Studies

 • Bachelor in de logopedie, 2009-2011

 • Bachelor in de audiologie, 2006-2009

 • Cursus Vlaamse Gebarentaal bij vzw Fevlado en kennis SMOG-gebaren, 2009-2011

Bijscholingen

Taalproblemen

 • Studiedag 'Taalmaatjes – logopedische ouderbegeleiding bij kleuters'

Spraakproblemen

 • Studiedag 'Introductie PROMPT'

 • Studiedag ‘Onverstaanbare kinderen snel en efficiënt beter verstaanbaar maken a.d.h.v. de fonologische methode Hodson & Paden’

Myofunctionele problemen

 • Basiscursus OMFT – Logopedie en tandheelkunde

Leerproblemen

 • Studiedag 'Beginnende en gevorderde leesmoeilijkheden remediëren op het niveau van de volledige lagere school'

 • Studiedag 'Het gebruik van digitale apps en tablets in de begeleiding van kinderen met dyslexie'

 • Studiedag 'Verantwoord begeleiden van kinderen met leesproblemen of dyslexie'

 • Studiedag 'Ouderbegeleiding bij leerstoornissen'

VERONIEK LAMBRECHT
Studies

 • Bachelor in de logopedie, 2003-2006

Bijscholingen

Neurogene problemen

 • Postgraduaat dysfagie

Stemproblemen

 • Postacademische vorming stem

Myofunctionele problemen

 • Basiscursus OMFT – Logopedie en tandheelkunde

Leerproblemen

 • Studiedag ‘Rekenzwakke kinderen leren omgaan met kommagetallen'

 • Studiedag ‘Lezergame: aanpak voor kinderen die vastlopen in het aanvankelijk leesproces’

En vele andere studiedagen!