Scroll to top

Gebarenstem

Sanne is, naast logopediste, tevens gecertificeerd baby- en kindergebarenspecialist bij Gebarenstem Vlaanderen. Ze blijft geboeid door de wonderlijke spraak- en taalontwikkeling bij kinderen en de rol die gebaren hierbij spelen om al vroeg in interactie te kunnen gaan. Tijdens haar studies logopedie en audiologie volgde ze gedurende drie jaar een cursus Vlaamse Gebarentaal. Toen ze mama werd van Ellis, ontdekte ze al gauw de voordelen van gebaren bij baby’s en jonge kinderen. In 2020 volgde ze de opleiding bij Gebarenstem Vlaanderen. Dankzij de oudercursussen kan ze nu haar kennis delen met andere ouders in Vlaanderen!

Een baby wil graag met je delen wat het beleeft en nodig heeft. Met baby- en kindergebaren geef je het kind een stem waarmee het dit uit zichzelf kan doen, zonder dat jij hoeft in te vullen waar het kind naar zou kunnen wijzen of wat het zou kunnen willen. Met de baby- en kindergebarenmethode ondersteun je wat je zegt met gebaren. Hiervoor gebruiken we gebaren uit de Vlaamse Gebarentaal. Want hoewel baby’s fysiek nog niet in staat zijn om te praten, zijn tussen de 6 en 9 maanden hun hersenen al wel genoeg ontwikkeld om te communiceren d.m.v. gebaren. Dat brengt heel wat voordelen met zich mee:

  • minder frustraties bij het kind omdat het een manier heeft om zich te uiten
  • minder frustraties bij de ouders omdat ze hun kind beter begrijpen
  • wederzijdse communicatie vanaf heel jonge leeftijd
  • positieve invloed op de spraak- en taalontwikkeling
  • intensieve en kwalitatieve interactie
  • brugtaal bij meertalig opvoeden

 

Neem gerust contact op bij interesse voor een infosessie of oudercursus!