Scroll to top

Team

SANNE JASSOGNE

Ik ben Sanne, geboren en getogen in Dendermonde, mama van Ellis, logopediste met een hart voor taal en kinderen. Ik specialiseer me in logopedie bij jonge kinderen met spraak-, taal- en leerproblemen. Naast mijn werk in de praktijk, ben ik lid van de werkgroep permanente vorming bij onze beroepsvereniging VVL. Verder werk ik voor Gebarenstem Vlaanderen, waar infosessies en oudercursussen geef over de communicatie met baby’s en jonge kinderen.

Studies

 • Bachelor in de logopedie, 2009-2011

 • Bachelor in de audiologie, 2006-2009

 • Cursus Vlaamse Gebarentaal bij vzw Fevlado en kennis SMOG-gebaren, 2009-2011

Bijscholingen

Taalproblemen

 • Studiedag 'Taalmaatjes – logopedische ouderbegeleiding bij kleuters'

Spraakproblemen

 • Studiedag 'Introductie PROMPT'

 • Studiedag ‘Onverstaanbare kinderen snel en efficiënt beter verstaanbaar maken a.d.h.v. de fonologische methode Hodson & Paden’

Myofunctionele problemen

 • Basiscursus OMFT – Logopedie en tandheelkunde

Leerproblemen

 • Studiedag 'Beginnende en gevorderde leesmoeilijkheden remediëren op het niveau van de volledige lagere school'

 • Studiedag 'Het gebruik van digitale apps en tablets in de begeleiding van kinderen met dyslexie'

 • Studiedag 'Verantwoord begeleiden van kinderen met leesproblemen of dyslexie'

 • Studiedag 'Ouderbegeleiding bij leerstoornissen'

VERONIEK LAMBRECHT

Ik ben Veroniek en na jarenlang in Aalst gewerkt te hebben, werk ik nu met plezier in mijn woonplaats Dendermonde. Ik behandel voornamelijk myofunctionele problemen (logopedie i.k.v. orthodontie), stemproblemen en neurologische problemen. Ik ben tevens werkzaam als logopediste in de woonzorgcentra van het OCMW in Dendermonde. Ik ben lid van de beroepsvereniging VVL en volg regelmatig bijscholingen en cursussen om nieuwe inzichten te krijgen.

Studies

 • Bachelor in de logopedie, 2003-2006

Bijscholingen

Neurogene problemen

 • Postgraduaat dysfagie

Stemproblemen

 • Postacademische vorming stem

Myofunctionele problemen

 • Basiscursus OMFT – Logopedie en tandheelkunde

Leerproblemen

 • Studiedag ‘Rekenzwakke kinderen leren omgaan met kommagetallen'

 • Studiedag ‘Lezergame: aanpak voor kinderen die vastlopen in het aanvankelijk leesproces’