Scroll to top

Team

SANNE JASSOGNE

Ik ben Sanne, geboren en getogen in Dendermonde, mama van Ellis, logopediste met een hart voor taal en kinderen. Ik specialiseer me in logopedie bij jonge kinderen met spraak-, taal- en leerproblemen. Naast mijn werk in de praktijk, ben ik lid van de werkgroep permanente vorming bij onze beroepsvereniging VVL. Verder werk ik voor Gebarenstem Vlaanderen, waar ik infosessies en oudercursussen geef over de communicatie met baby’s en jonge kinderen.

Studies

 • Bachelor in de logopedie, 2009-2011

 • Bachelor in de audiologie, 2006-2009

 • Cursus Vlaamse Gebarentaal bij vzw Fevlado en kennis SMOG-gebaren, 2009-2011

Bijscholingen

Taalproblemen

 • Opleiding ‘Gebarenstem Specialist baby’s en kinderen’

  Gebarenstem Vlaanderen

 • Symposium ‘Digitale tools voor kinderen met taal- en leerproblemen’

  KU Leuven

 • Studiedag ‘Bouwstenen voor een effectief taaltraject op school’

  Thomas More Hogeschool

 • Studiedag 'Taalmaatjes – logopedische ouderbegeleiding bij kleuters'

  SIG vzw

 • Workshop ‘Woordenschatuitbreiding bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis’

  SIG vzw

 • Webinar: ‘Meertaligheid in de praktijk’

  Artevelde Hogeschool Gent

Spraakproblemen

 • Studiedag 'Introductie PROMPT'

  Logopediepraktijk Sterk Academy

 • Studiedag ‘Onverstaanbare kinderen snel en efficiënt beter verstaanbaar maken a.d.h.v. de fonologische methode Hodson & Paden’

  SIG vzw

 • Workshops basis en verdieping ‘Fonologie en Metaphon - behandeling van kinderen met fonologische stoornissen’

  ProFono

Myofunctionele problemen

 • Basiscursus OMFT – Logopedie en tandheelkunde

  KWeC

Leerproblemen

 • Studiedag 'Beginnende en gevorderde leesmoeilijkheden remediëren op het niveau van de volledige lagere school'

  SIG vzw

 • Studiedag 'Het gebruik van digitale apps en tablets in de begeleiding van kinderen met dyslexie'

  SIG vzw

 • Studiedag 'Verantwoord begeleiden van kinderen met leesproblemen of dyslexie'

  SIG vzw

 • Studiedag 'Ouderbegeleiding bij leerstoornissen'

  VVL

 • Studiedag ‘Rekentrappers in het 1ste, 2de en 3de leerjaar’

  Eureka Leuven

VERONIEK LAMBRECHT

Ik ben Veroniek en na jarenlang in Aalst gewerkt te hebben, werk ik nu met plezier in mijn woonplaats Dendermonde. Ik behandel voornamelijk myofunctionele problemen (logopedie i.k.v. orthodontie), stemproblemen en neurologische problemen. Ik ben tevens werkzaam als logopediste in de woonzorgcentra van het OCMW in Dendermonde. Ik ben lid van de beroepsvereniging VVL en volg regelmatig bijscholingen en cursussen om nieuwe inzichten te krijgen.

Studies

 • Bachelor in de logopedie, 2003-2006

Bijscholingen

Neurogene problemen

 • Postgraduaat dysfagie

  Artevelde Hogeschool Gent

 • Dysfagie: een multidisciplinaire aanpak

  UZ Gent

 • Gezichtsverlies na een perifere aangezichtsverlamming

  Artevelde Hogeschool Gent

 • Studiedag: ‘Logopedie in ouderenzorg - communicatie en mondzorg’

  VVL

 • Tweedaagse vorming ‘ziekte van Parkinson’

  Artevelde Hogeschool Gent

 • Vorming instrumentele revalidatie bij mensen met dysfagie

  Thomas More Hogeschool

 • Mimetherapie bij een perifere aangezichtsverlamming

  Artevelde Hogeschool Gent

Stemproblemen

 • Postacademische vorming stem

  Universitair Ziekenhuis Antwerpen

Myofunctionele problemen

 • Basis- en verdiepingscursus OMFT – Logopedie en tandheelkunde

  SIG vzw

 • Kaakgewrichtsproblemen: Oud zeer of nieuw fenomeen'

  IOMFCOT

 • Online OMFT-traject

  Let’s Speak Logopedie

Leerproblemen

 • Studiedag ‘Rekenzwakke kinderen leren omgaan met kommagetallen'

  SIG vzw

 • Studiedag ‘Lezergame: aanpak voor kinderen die vastlopen in het aanvankelijk leesproces’

  SIG vzw

Radiotherapie -of chirurgie

 • Webinar ‘Orale oncologie: de ingreep voorbij’

  IOMFCOT

 • Logopedische behandeling bij personen met hoofd-halskanker

  Thomas More Hogeschool

SELIN ZORLU

Mijn naam is Selin en ik werk als logopediste bij kinderen en jongeren met spraak-, taal- en leerproblemen. Gezien mijn persoonlijke meertalige achtergrond, heb ik een bijzondere interesse in meertaligheid. Ik help ook graag met huiswerk- en studiebegeleiding en kan ondersteuning bieden bij kinderen met leerproblemen die moeite hebben om het Frans onder de knie te krijgen.

Studies

 • Bachelor in de logopedie, 2018-2021

Bijscholingen

 • Cursus “rekenzwakke kinderen leren omgaan met de rekenwereld tot 100”

  SIG vzw

 • Studiedag “talentgedreven werking binnen de logopedie”

  Thomas More Hogeschool

 • Cursus “Spraakmotorische stoornissen herkennen en behandelen”

  Logopediepraktijk Sterk Academy

 • Studiedag “Een protocol voor taaldiagnostiek bij meertalige kinderen”

  SIG vzw