Scroll to top

Studiebegeleiding

Bij studiebegeleiding bieden we ondersteuning bij schoolse taken en lessen. We bekijken de concrete leerstof waarbij problemen opduiken en proberen nieuwe vaardigheden bij te brengen om de studieprestaties te verbeteren. In tegenstelling tot logopedische therapie waarbij er sprake dient te zijn van een onderliggende stoornis, is er hiervoor geen terugbetaling voorzien.

HUISWERK- EN STUDIEBEGELEIDING

In het basisonderwijs worden de eerste stappen gezet naar een goede studiemethode: huiswerk nauwkeurig maken, de agenda invullen en de boekentas maken, schoolse taken afwerken, toetsen instuderen, rekenvaardigheden automatiseren, begrijpend leren lezen, kennismaken met vreemde talen, … In het secundair onderwijs gaat dit pad verder: grote hoeveelheden leerstof verwerken, een examenplanning opstellen, vreemde talen onder de knie krijgen, de wiskundige vaardigheden verder opbouwen, samenvattingen maken, …

TALEN

Voor begeleiding van Frans werken wij met het programma “Frans ontmaskerd”. Dit is een volledig uitgewerkt remediëringsprogramma voor kinderen en jongeren die starten met Frans. Het is een evidence-based programma dat logopedisten, leerkrachten, ouders en begeleiders handvaten wil geven om deze nieuwe taal op een zo efficiënt mogelijke manier aan te leren. De klank-tekenkoppelingen, grammaticale items en woordleer die aan bod komen in het 5de en 6de leerjaar en het 1ste jaar secundair onderwijs zijn volledig uitgewerkt. De oefeningen zijn logopedisch geïnspireerd om tegemoet te komen aan de noden van kinderen en jongeren met een taal- en/of leerprobleem.

WISKUNDE

Logopedisten zijn opgeleid om rekenstoornissen aan te pakken. We vertrekken vanuit dezelfde basis om studiebegeleiding voor rekenen te geven. We werken op klasniveau, maar gebruiken de inzichten vanuit onze opleidingen en bijscholingen om een mogelijke achterstand zo goed mogelijk weg te werken. Wij bieden begeleiding voor wiskunde van het lager tot het secundair onderwijs. Voor de verdere studiejaren hebben we contact met begeleiders die bijles geven voor de hogere studieniveaus van wiskunde.