Scroll to top

Werking

Hieronder vindt u meer informatie over de praktische aspecten van de therapie. Bij een eerste intakegesprek wordt dit nog verder toegelicht voor uw specifieke situatie.

Verloop

Een aanmelding kan gebeuren via de telefoon of via mail. Neem dus gerust contact op!

  • Bij een eerste intakegesprek luisteren we graag naar de hulpvraag.
  • Indien nodig, geven we een voorschrift voor een logopedisch onderzoek mee, waarmee u naar de arts dient te gaan.
  • Na het onderzoek maken we een verslag op, dat naar de arts wordt verstuurd samen met het voorschrift voor logopedische therapie. In het adviesgesprek bespreken we dit verslag en de mogelijkheden tot terugbetaling.
  • Ten slotte sturen we zowel het verslag als het voorschrift op naar de mutualiteit.
  • De adviserend geneesheer bekijkt de aanvraag en laat zijn goedkeuring of afkeuring voor terugbetaling weten aan zowel de patiënt als de logopedist.

Tarieven

Vanaf 1 april 22 is er geen overeenkomst meer tussen het RIZIV en de logopedisten in België. Wij volgen het advies van de beroepsvereniging VVL en hanteren de tarieven die in een eerder akkoord tussen het RIZIV, de ziekenfondsen en de logopedisten waren bepaald:

  • onderzoek : € 40,54 per half uur
  • therapie : € 33,40 per half uur/€ 67,07 per uur

Voor mensen met een verhoogde terugbetaling, blijft het wettelijk verplicht conventietarief van toepassing.

Terubetaling

  • Indien er terugbetaling mogelijk is via de verplichte verzekering vanuit het RIZIV, krijgt u ongeveer 75% van het bedrag terug bij een gewone tegemoetkoming en ongeveer 90% bij een verhoogde tegemoetkoming. De exacte bedragen kan u terugvinden op de website van het RIZIV.
  • Indien er geen terugbetaling mogelijk is vanuit de verplichte verzekering, kan er een gedeeltelijke terugbetaling aangevraagd worden via de aanvullende verzekering vanuit de mutualiteit. Het aantal sessies en de terugbetalingstarieven zijn verschillend van mutualiteit tot mutualiteit. De exacte bedragen kan u terugvinden op de website van uw mutualiteit.
  • Indien er geen enkele terugbetaling mogelijk is, kan u uiteraard nog steeds bij ons terecht.

TELELOGOPEDIE

Logopedische therapie kan ook online gegeven worden, dit heet telelogopedie. Het RIZIV voorziet dezelfde terugbetaling als voor logopedie in de praktijk! Je hebt een goede, stabiele internetverbinding en een computer met webcam en microfoon nodig. Wij werken via een kosteloos platform dat eenvoudig te installeren is. Vraag gerust meer informatie!

INTERESSANTE WEBSITES